GEOGRAFIE

GIO Semily - Lukáš Rambousek

Geografie

 • Geografie (zeměpis) (z řeckého γεός geos pozemský, zemský + γράφειν grafein psáti)
 • je věda studující prostorové rozšíření jevů na Zemi (přesněji části Země, nazývané „krajinná sféra“), jejich vzájemnou interakci a vývoj v čase.
 • Označení se poprvé objevuje ve 3. stol. př. n. l. v díle Geografíka sepsaném Eratosthenem z Kyrény.
 • Geografie se dělí na fyzickou geografii, sociální geografii, regionální geografii a kartografii.

(Wikipedia)

má výuka na GIO

v současném školním roce (2016 / 2017) vyučuji zeměpis v těchto třídách:

 • 4.O - ČR
 • 5.O - Země, FGS, Afrika
 • 8.O - Evropa, ČR
 • 2. - Amerika, Asie
 • 4. - Evropa, ČR
 • stránky předmětové komise zeměpisu, kde nalznete termíny olympiád a soutěží a další důležité informace.


...aktuálně

 • V lednu 2017 proběhne další ročník Zeměpisné olympiády. Bližší informace u vyučujících.
„Proti hluposti se bojovat musí, ale vyhrát se nedá!“ Jan Werich